Is uw centraal verwarmingsysteem klaar voor de komende vorstperiode ?

Met de daling van de buitentemperatuur is het aan te bevelen nog even aandacht aan uw CV-installatie te geven.

Kijkt u naar de volgende punten :

  • Is de waterdruk in de CV-installatie nog op peil? Het is aan te bevelen om de installatiedruk tussen de 1 en 2 Bar aan te houden. Is de installatie druk onder 1 Bar, vult u dan bij.
  • Controleer of er nog lucht in de CV-installatie rondcirculeerd. De ketel haalt deze lucht er in de meeste gevallen zelf uit. Hoort u nog ergens lucht in radiatoren, ontlucht dan op deze punten. Want waar lucht zit, komt geen water. En dus geen warmte.
  • Heeft u een batterij gevoedde thermostaat? Gaat u even na of de batterijen laatst nog vervangen zijn. In geval van lege batterijen kan de CV-ketel niet worden aangestuurd en blijft het koud.
  • Heeft u een olieketel of propaangestookte ketel? Kijkt u dan of de brandstofvoorraad in de tank genoeg is.

Voor uitgebreide instrukties voor ontluchten of bijvullen kunt u verder op onze site kijken.

Mocht u hulp nodig hebben bij voorgenoemde werkzaamheden, dan mag u altijd contact met ons opnemen.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).

 

Soms is het nodig uw CV systeem te ontluchten, bijvoorbeeld als u borrelende geluiden uit uw verwarming hoort komen,  radiatoren niet helemaal of onvoldoende warm worden of u heeft uw CV systeem net bijgevuld.

Lees meer: CV-systeem ontluchten

Daalderop keukenboilers :ghostview Combifort32 80

Direct warm water in de keuken en water en energie besparen, dat kan met Daalderop keukenboilers. Een keukenboiler wordt direct onder de keukenkraan geïnstalleerd. De warme keukenkraan gebruiken levert dan direct warm water op en er is geen verspilling van koud en lauw water. Daarnaast heeft het gebruik van een keukenboiler, het voordeel dat de combiketel niet meer onnodig wordt opgestart. Zodoende gaan de meeste huishoudens met een keukenboiler efficiënter om met water, energie en geld.

Lees meer: Daalderop keukenboilers

Wanneer moet u Cv-installatie worden bijgevuld?Manometer

Controleer de systeemdruk van uw verwarmingssysteem, dit kan u aflezen van de drukmeter van uw CV-ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1 bar, dan is het tijd om uw Cv-systeem bij te vullen.

Lees meer: CV-ketel bijvullen
Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com