Rookmelders redden levens!firstalert2

In een huis waar werkende rookmelders hangen, heeft u 100% meer kans om een woningbrand te overleven. Rookmelders waarschuwen u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Tijdens uw slaap kunt u namelijk nog wel horen, maar is uw reukvermogen uitgeschakeld. Bovendien komt er bij vuur koolmonoxide vrij waardoor u dieper slaapt. Een klein beetje rook – dat u dus niet zult ruiken - is voor een rookmelder al voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan.

Een klein beginnend brandje kan binnen 5 minuten uitgroeien tot een grote uitslaande brand. Naast het vuur schuilt het gevaar ook in de rook. De rook is heet, zorgt dat u niets meer ziet (en dus ook snel de weg kwijt bent) en is verstikkend. Met rookmelders heeft u meestal nog voldoende tijd om uzelf en uw gezin in veiligheid te brengen!

 

Wanneer moet ik rookmelders toepassen?

Vanaf 1 januari 2003 zijn rookmelders verplicht in nieuwbouw en bij renovatieprojecten van woonhuizen en appartementen. Een en ander moet voldoen aan het Bouwbesluit 2e fase en de rookmeldernorm NEN 2555.

Waar moet de rookmelder, volgens het Nieuwe Bouwbesluit, geplaatst worden?

In elke verkeersruimte in een wooneenheid. In de praktijk betekent dit dat op elke woonlaag een rookmelder geplaatst moet worden.

Waar moet een rookmelder aan voldoen, wil je aan de eisen van het Nieuwe Bouwbesluit voldoen

Optische uitvoering goedgekeurde rookmelder op 230 volt (Keurmerkinstituut en BS5446). Ter vergroting van de veiligheid is het raadzaam tevens te kiezen voor doorkoppelen van de rookmelders onderling en een noodstroomvoorziening c.q. batterij back-up die min. 72 uur werkt bij stroomuitval.

Kunt u adviseren waar je rookmelders plaatst in woningen?

plaatsingrookmelderVoor nieuwbouw en renovatie woningen waarvoor in dit jaar na 1 januari 2003 een bouwvergunning is afgegeven, zijn optische 230V melders verplicht (dus op het lichtnet aangesloten). Dit wordt voorgeschreven in het Bouwbesluit, dat verwijst naar de nationale norm NEN2555. In deze NEN normering staan de technische eisen beschreven waaraan de rookmelder moet voldoen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de projectering (=juiste plaats voor de rookmelder). Het staat daar als volgt beschreven (vrije vertaling): Een rookmelder dient in die ruimtes te hangen, die als vluchtweg gebruikt kunnen/zullen worden. De meeste voorkomende plaatsen zijn dus de hal/overloop. Indien een (slaap)kamer alleen verlaten kan worden via een andere kamer (bijv. een woonkamer), dan dient officieel ook in deze (woon)kamer een rookmelder aanwezig te zijn.

Dit zijn minimum eisen die gelden voor nieuwbouw en renovatiewoningen, zoals boven beschreven. Het staat een ieder uiteraard vrij meer rookmelders te plaatsen. Slaapkamers (in verband met roken, aanwezigheid van TV), woonkamers, bergingen zijn allemaal ruimtes waar een brand kan ontstaan (bijv. door kortsluiting, kinderen die met vuur spelen, roken in bed). Voor bestaande bouw (voor bewoning) is er geen verplichting, is het bovenstaande echter wel raadzaam.

Moeten rookmelders worden gekoppeld?

Rookmelders kunnen zowel stand-alone als gekoppeld worden toegepast. Indien meerdere rookmelders worden geplaatst in de verkeersruimten, is het raadzaam om deze onderling te koppelen. Wanneer u slaapt en de deuren gesloten zijn bestaat anders de kans dat het signaal van de verst geplaatste rookmelder niet voldoende is om u te wekken.

Mag ik de rookmelders op verschillende groepen met elkaar verbinden?

Nee, er mag geen groepsvermenging plaatsvinden (NEN 1010), ook niet door een relaiscontact (potentiaal vrij). De norm voor rookmelders in woonhuizen (NEN 2555) schrijft zelfs voor dat de rookmelders in woonhuizen gekoppeld moeten ziin en dat deze rookmelders op 1 lichtgroep moeten zitten.

fireminionHoe moeten rookmelders worden getest?

Test de rookmelder eens per maand door +/- 20 seconden op de testschakelaar te drukken. De elektronische zoemer moet het alarmsignaal geven. U dient de rookmelder altijd na een lange periode van afwezigheid (zoals bijvoorbeeld vakantie) te testen evenals na het vervangen van de batterij of het uitvallen van de netspanning. De rookmelder gaat na een alarm automatisch terug naar de bewakingstoestand wanneer de oorzaak van het alarm (d.w.z. de rook) helemaal verdwenen is. Als de rookmelder niet aan de eisen voldoet, moet u deze onmiddellijk laten repareren of vervangen door een erkend installateur.

Hoe moeten rookmelders worden onderhouden?
  1. Behalve het periodieke testen met de testschakelaar moet de rookmelder bovendien minimaal 1 keer per jaar met een zachte borstel en de stofzuiger worden schoon gemaakt.
  2. Maak ook het deksel schoon met een vochtige doek. Schakel voordat u met het schoonmaken begint de netspanning naar de rookmelders uit! Vergeet na het schoonmaken niet de spanning weer in te schakelen.
  3. Minimaal 1 maal in de 4 jaar moeten de batterijen van de rookmelders vervangen worden.
Wat kan ik als particulier doen om mijn gezin te beschermen?
Als particulier kan ik het volgende doen:hair
  1. (laten) installeren van optische rookmelders in elke verkeersruimte van een woning (dit is de doorgaande ruimte waardoor gevlucht kan worden; denk daarbij aan de gang, overloop, bijkeuken, zolderruimte etc.); in de praktijk betekent dit al gauw drie rookmelders per woning (voor elke woonlaag één rookmelder);
  2. voor een verhoogde veiligheid en snellere melding is het raadzaam in het huis onderling met elkaar te koppelen;
  3. (laten) installeren van koolmonoxide melders nabij de CV-ruimte, geiser en andere verbrandingsapparaten
  4. het in huis hebben van een blusdeken, een brandblusser en vluchtladder; te gebruiken in het geval er brand uitgebroken is; een blusdeken en/of brandblusser om kleine brandjes te blussen en de vluchtladder om een vluchtweg van grotere hoogte te creëren
  5. opstellen van een vluchtplan bij een eventuele brand; dit vluchtplan moet iedere huisgenoot bekend zijn; het is verstandig dit vluchtplan regelmatig te controleren op juistheid en om te oefenen met de huisgenoten zodat, in geval van brand, iedereen weet wat hij of zij moet doen;
  6. wekelijks de geïnstalleerde rook-/hitte-/CO-melders testen en regelmatig de melder met een stofzuiger schoonzuigen.
Waar kan ik rookmelders kopen?

Rookmelders zijn verkrijgbaar bij vrijwel alle bouwmarkten, DHZ-zaken en uw elektrotechnisch installateur. Let er bij aanschaf wel op dat de melder voorzien is van het Goedmerk en eventueel het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit laatste keurmerk heeft u nodig voor het verkrijgen van een PKVW certificaat voor uw woning.

Op dit moment zijn rookmelders in Nederland te koop in de meeste winkels in de volgende sectoren:

- Bouwmarkten
- DHZ markten
- IJzerwaren winkels
- Huishoudzaken
- Elektra Installateurs
- Alarmbedrijven
- Via Internet
- Etc.

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com