Zonne-energie:zonneenergie

Zonne-energie is duurzame energie. De zon is overal beschikbaar, het zonlicht is gratis en goed om te zetten in elektriciteit. Een systeem om zonlicht om te zetten in elektriciteit is makkelijk te installeren en kan goed geplaatst worden waar elektriciteit nodig is, bijvoorbeeld op een woonhuis.

Het Ubbink zonne-energiesysteem zet zonlicht om in elektriciteit. Het wordt geleverd als een totaalpakket met daarin alle benodigde componenten; het is kant-en-klaar voor plaatsing.

Gebruik de zon. De zon schijnt overal!

Zonne-energie opvangen en omzetten is zowel op het platteland als in de stad mogelijk. In Nederland wekt een zonne-energiesysteem (ook wel een photovoltaïschof PV-systeem genoemd) in Groningen bijna evenveel elektriciteit op als in Maastricht.

Zoals u kunt zien op de kaart is een locatie in het westen van het land het meest ideaal, maar het rendement van een zonne-energiesysteem loopt in ons land nauwelijks uiteen.

Hoe behaalt u het beste rendement?

In Nederland zijn de ideale voorwaarden voor een maximaal rendement:

  1. een ligging op het zuiden
  2. een hellingshoek van de zonnepanelen van 30° tot 40°
  3. geen schaduw of vervuilde plekken op een zonnepaneel (bijvoorbeeld door bomen, bladeren of vogels)

Om het rendement te meten kunt u gebruik maken van een rendementschijf voor zonne-energie. Met deze schijf kunt u het rendementspercentage van een zonne-energiesysteem aflezen in vergelijking met de optimale omstandigheden, afhankelijk van de hellingshoek en de oriëntatie van de zonnepanelen ten opzichte van de zon.

In Nederland hebben we gemiddeld 850 ‘Vollast-uren’ per jaar. Dit is het aantal uren dat een zonne-energiesysteem met vol vermogen werkt. Een systeem van 1.000 Wattpiek levert dus jaarlijks 850 kiloWattuur (kWh) op. De oriëntatie van uw dak richting het zuiden en de dakhellingshoek zijn van invloed op het daadwerkelijke rendement.

Voorbeeld van een rendementsberekening

Ik woon in Den Helder, ik heb een dak met een dakhelling van 40°, dat gericht is op het Zuidoosten (120°). Ik kies ervoor om een zonne-energiesysteem te plaatsen dat bestaat uit 10 zonnepanelen van 185 Wattpiek* per stuk. Dit systeem heeft dan een totaal vermogen van 10 x 185 Wattpiek = 1850 Wattpiek = 1,85 kiloWattpiek (kWp).

Wat is het jaarlijks rendement van mijn zonne-energiesysteem?

Kaart:

Den Helder ligt in de kop van Noord-Holland en heeft volgens de kaart een gemiddeld jaarlijks rendement van 890 geproduceerde kiloWatturen per geïnstalleerd kiloWattpiek vermogen (890 kWh/kWp/jaar).

Voor een PDF van de Zonne-energie brochure, verwijzen wij u naar de pagina Download productinfo.

Subsidie

De overheid stimuleert het investeren in zonne-energie. Zo kunnen particulieren en bedrijven gebruik maken van de ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE), waarbij de productie van schone kiloWatturen gesubsidieerd wordt. Bedrijven kunnen daarnaast ook nog belastingvoordeel ontvangen door de ‘Energie-Investeringsaftrek’ (EIA).

 De SDE en EIA worden namens de rijksoverheid uitgevoerd door SenterNovem. Voor meer informatie of het aanvragen van subsidie, gaat u naar www.senternovem.nl/sde of www.senternovem.nl/eia. 

 Ook zijn er gemeenten en provincies die zonne-energie stimuleren. Een compleet overzicht van subsidies in uw woonplaats vindt u op www.energiesubsidiewijzer.nl.

De werking van zonne-energie 

 Zonnepanelen (1) zetten (zon)licht om in elektriciteit. De omvormer (2)vormt deze elektriciteit om voor ingang op het openbare elektriciteitsnet. Vervolgens wordt de geproduceerde elektriciteit teruggegeven aan het elektriciteitsnet, wat geregistreerd wordt via een speciale productiemeter (3). Hiermee wordt het elektriciteitsnet als ‘buffer’ gebruikt. De teruggeleverde stroom wordt door het energiebedrijf aan u vergoed.

Aansluiten van zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen parallel of in serie geschakeld worden.

De keuze hiervoor hangt af van:

  1. Het aantal zonnepanelen en de elektrische kenmerken hiervan, dit in combinatie met de elektrische kenmerken van de omvormer de schaduw die over het zonne-energiesysteem valt gedurende de dag.
  2. De elektrische kenmerken van de zonnepanelen en de omvormer

Een serie van meerdere zonnepanelen die aan elkaar gekoppeld worden, vormt een string. Een string zonnepanelen heeft bepaalde elektrische kenmerken: het vermogen (aantal Watt), de stroom (aantal Ampère) en de spanning (aantal Volt).

In het geval van een string (of serieschakeling) kunnen de elektrische kenmerken als volgt berekend worden:

  1. Spanning van de string = spanning per zonnepaneel x het aantal zonnepanelen
  2. Vermogen van de string = vermogen per zonnepaneel x het aantal zonnepanelen
  3. Stroom van de string = stroom per zonnepaneel

De elektrische kenmerken van een string moeten passen bij de elektrische kenmerken van de omvormer. De ingang van de omvormer moet de spanning, het vermogen en de stroom van de zonnepanelen kunnen verwerken.

De schaduw die over het zonne-energiesysteem valt gedurende de dag

Schaduw is nadelig voor zonne-energie. Wanneer één zonnepaneel in de schaduw ligt, zullen de overige zonnepanelen in dezelfde string hinder ondervinden van de schaduw; de zwakste schakel bepaalt hierin het uiteindelijke resultaat.

In dit voorbeeld zorgt schaduw ervoor dat er op een bepaald moment van de dag op een deel van het veld met zonnepanelen minder zonlicht valt. De gevolgen van hindering door schaduw kunnen verminderd worden door een parallelle aansluiting toe te passen. Twee strings worden dan apart op de omvormer aangesloten en zijn minder van elkaar afhankelijk.

 Voor een PDF van de Zonne-energie brochure verwijzen wij u naar de pagina Download productinfo.

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com