IP-codering

De IP-codering voor elektrische apparatuur is vastgelegd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad tegen vocht aan.

Eerste cijfer (mate van bescherming tegen onvoorziene aanraking door externe voorwerpen) :

0 - niet beschermd
1 - beschermd tegen aanraking met de hand
2 - beschermd tegen aanraking met de vinger
3 - bescherming tegen aanraking met gereedschap
4 - beschermd tegen aanraking met draad
5 - beschermd tegen opeenhoping van stof
6 - beschermd tegen binnendringen van stof

Op de plaats van het eerste cijfer kan ook een x gedacht worden; ook kan met de 'x' bedoeld worden dat de bescherming tegen onvoorziene aanraking door externe voorwerpen niet van belang is.

Tweede cijfer (mate van bescherming tegen binnendringen van vocht) :

0 - niet beschermd
1 - druipwaterdicht tegen vertikaal vallende druppels
2 - druipwaterdicht tegen druppels die onder een maximale hoek van 15° vallen
3 - Regen- en sproeiwaterdicht (water vallende onder een maximale hoek van 60°)
4 - spatwaterdicht (spatwater uit een willekeurige richting heeft geen effect)
5 - straalwaterdicht (water onder waterleidingdruk gespoten op de apparatuur heeft geen effect (3 bar, spuitmond 6,3mm) )
6 - straalwaterdicht (water onder druk gespoten op de apparatuur heeft geen effect (10 bar, spuitmond 12,5mm) )
7 - waterdicht (tijdelijke onderdompeling in water heeft geen gevolgen)
8 - perswaterdicht (continue onderdompeling in water heeft geen gevolgen)

Op de plaats van het tweede cijfer kan ook een x gedacht worden; ook kan met de 'x' bedoeld worden dat de bescherming tegen  binnendringen van vocht niet van belang is.

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com