Vakzaak Van der Pol BV
Adres:
De Ward 39
8701 MB
Bolsward

Telefoon: (0515-)560035
Fax: (0515-)560144

Informatie:

Vakzaak Van der Pol is bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zie openingstijden

Als u in de winkel komt, krijgt u onze volledige aandacht. Wij kunnen dan de telefoon niet meer opnemen. Heeft u dan een dringende vraag, mail het ons op : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
 
 
 Vakzaak Van der Pol BV is een groothandel en detailhandel in installatiematerialen (gas, water, riool, elektra, verlichting, dakbedekking, isolatie, sanitair) en aanverwante artikelen

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen.

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com