Prijslijst Riolering PVC

wordt per strekkende meter verkocht (volle lengte = 4 of 5 meter).

Genoemde prijs is per meter, inclusief B.T.W.

1 MTR RIOOL PVC BUIS 32MM LG4 P/MTR                 €  2.42

1 MTR RIOOL PVC BUIS 40MM LG4 P/MTR                 €  3.07

1 MTR RIOOL PVC BUIS 50MM LG4 P/MTR                 €  3.95

1 MTR RIOOL PVC BUIS 75MM LG4 P/MTR                 €  5.92

1 MTR RIOOL PVC BUIS 110MM LG4 P/MTR                €  8.41

1 MTR RIOOL PVC BUIS 160MM LG4 P/MTR                € 15.38

 
Prijswijzigingen voorbehouden

(B) = bestellen, levertijd is 3 tot 4 werkdagen
(V) = voorraad

Kassaprijs is leidend!
Bestellen en afhalen onze winkel aan De Ward 39 te Bolsward

 

 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen : Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen.

 

Subcategorieƫn

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com