Prijslijst snijlood 15 ponds

wordt per strekkende meter verkocht

volle rol = 6 meter

SNIJLOOD 10CM 15PDS P/MTR 6M=9KG           €     9,97 per meter(V)
SNIJLOOD 15CM 15PDS P/MTR RL6M=13,5KG      €    14,95 per meter(V)
SNIJLOOD 20CM 15PDS P/MTR RL6M=18KG        €    19,94 per meter(V)
SNIJLOOD 25CM 15PDS P/MTR RL6M=23KG        €    24,92 per meter(V)
SNIJLOOD 35CM 15PDS P/MTR RL6M=31,5KG      €    33,23 per meter(V)
SNIJLOOD 40CM 15PDS P/MTR RL6M=36KG        €    39,88 per meter(V)
SNIJLOOD 50CM 15PDS P/MTR RL6M=45KG        €    49,84 per meter(V)

Aluminium muurknelstrip tbv snijlood
MUURKNELSTRIP 50MM 2,5MTR P/MTR            €    13,32 (V)

 


Prijswijzigingen voorbehouden

(B) = bestellen, levertijd is 3 tot 4 werkdagen
(V) = voorraad

Kassaprijs is leidend!
Bestellen en afhalen onze winkel aan De Ward 39 te Bolsward

 

 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen : Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen.

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com